Velkommen til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Her kan du logge inn og besvare våre spørreskjema. Du har fått informasjon sendt hjem, og i tillegg fått informasjon utdelt hvis du allerede har vært på en av våre feltstasjoner.

Bruk informasjon om BrukerID og Pinkode for å logge på. For utfyllende opplysninger om undersøkelsen, se informasjonen du har fått i posten eller gå til HUNT4 hjemmeside

For innlogging, vennligst bruk tilsendte BrukerID og Pinkode.

BrukerID
Pinkode