Velkommen til Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag

Her kan du logge inn og besvare våre spørreskjema.
For utfyllende opplysninger om undersøkelsen, se informasjonen du har fått i posten eller gå til HUNT4 hjemmeside

For innlogging, vennligst bruk tilsendte BrukerID og Pinkode.

 

NSD WebSurvey © NSD — Norsk senter for forskingsdata